Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaynak ve Kesme İşlemleri Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

 

FİRMA/KURUM ADI

Döküman No:TL-40
Yayın No : 01
Yayın Tarihi: 08/04/2016
 Kaynak ve Kesme İşlemleri Talimatı Revizyon Tarihi: …./…./2016
Revizyon Sayısı:00
Sayfa No: 1 /1
 1. Kaynak veya kesme işlemi yapılmadan önce “KAYNAK MÜSAADESİ” alınacaktır.
 2. Kaynak yapılan yerin yakınında bir seyyar yangın söndürücü bulundurulacaktır.
 3. Kaynakçılar haricinde diğer çalışanlarında, kaynak ışınlarından, erimiş metalden, sparktan korunmaları için gerekli tertibat (paravana, kaynağın ayrı bir yerde yapılması gibi) alınacaktır.
 4. Kablolar, hortumlar ve diğer kaynak malzemeleri merdivenler ve geçiş yerlerinde bulundurulmayacaktır.
 5. Bütün çukur, kuyu, silo, kazan, tank, tünel v.s. gibi kapalı yerler; kaynak, kesme ve ısıtma gibi ameliyeler yapılmadan önce iyice havalandırılacaktır.
 6. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde kaynak yapma mecburiyeti hasıl olduğunda, kaynağa başlamadan önce yetkili kişilerden kaynak müsaadesi (ateş kağıdı) alınacaktır.
 7. Herhangi bir yerde kaynak yapılıp bittikten sonra, burada yangın çıkması ihtimaline karşı bir saat süre ile nöbetçi bırakılacaktır.
 8. Kaynak tüpleri kıvılcım, alev ve sıcak kaynaklardan uzak yerlerde bulundurulacaktır.
 9. Kapalı yerlerde kaynak, kesme ve ısıtma yapılırken çıkacak zehirli gazlara karşı gerekli önlem alınacaktır.
 10. Basınçlı oksijen; havalandırma, serinleme, elbisedeki tozları ve işyerini temizleme maksatları için kullanılmayacaktır.
 11. Yanıcı olup olmadığı bilinmeyen herhangi bir koruyucu ile kaplanmış metallere kaynak, kesme ve ısıtma yapmadan önce bu maddenin yanıcı olup olmadığını anlamak için test yapılacaktır.
 12. Yanıcı olduğu anlaşılan kaplamalar iyice sıyrılmadan kaynak, kesme ve ısıtma işlemi yapılmayacaktır.
 13. Birkaç yerinde aşınma veya hasar görülen ve geri tepen aleve maruz kalmış hortumlar çalışma basıncının iki katına kadar bir basınçla test edileceklerdir. Her halükarda bu basınç 20 atmosferden (300 psi) az olmayacaktır. Bu test neticesinde uygun olmayan hortumlar kullanılmayacaktır.
 14. Yanıcı boyaların, karışımların ve tehlikeye sebep olabilecek derecede yoğun tozların (patlayıcı – yanıcı tozlar) bulunduğu yerlerde kaynak, kesme ve ısıtma işlemi yapılmayacaktır.
 15. Duvarlarda, tabanlarda ve tavanlarda kaynak, kesme ve ısıtma işlemi yapılırken; kaynak yapılan tarafta alınan önlemlerin aynısı diğer tarafta da alınacaktır.
 1. Oksijen tazyiki, asetilenin oksijen tüpüne ulaşmasına mani olacak kadar yüksek olacaktır.
 2. Asetilen tazyiki 1 atmosferi geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır.
 1. Kaynak tüpleri çalışma süresince daima dik veya 45° yatık olarak kullanılacak, yere yatırılmayacaktır.
 2. Kaynakçılar gaz tüpleri valflarında ve emniyet tertibatlarında onarım yapmayacaklardır.
 3. Oksijen ve asetilen için ayrı renk hortum kullanılacaktır. (Oksijen mavi- asetilen kırmızı)
 4. Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel kullanılacak, arabalar yerde yuvarlanmayacak ve tüpler sürüklenmeyecektir.
 5. Oksijen tüpleri yağlı elle tutulmayacak vanaları ve manometreleri yağlanmayacaktır.
 6. Şalomalar çalışır durumda gaz tüpü veya başka bir yere asılmayacak, tamamen gaz kesilip söndürülmedikçe şaloma bırakılmayacaktır.
 7. Kaynak yapılan yerlerde, kullanılan tüplerden başka tüp bulundurulmayacaktır.
 8. Şaloma değiştirilirken; gaz, hortum kırılarak kesilmeyecek valftan kapatılacaktır.
 9. Şaloma, kibrit ve sıcak parça ile değil özel çakmağı ateşlenecektir.
 10. Hortum kaçaklarının tespitinde alev değil, sadece sabunlu su kullanılacaktır.
 11. Kaynakçıların, yanmaz kumaştan elbise, eldiven, önlük, baret, tozluk ve işe uygun derecede koyu camlı maske kullanacaklardır.

Kaynakçıların elbiselerinde yağ vs gibi yanıcı maddeler bulunmayacaktır

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »