Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Torna Tezgahı Kullanma Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

Döküman No:TL-65
Yayın No : 01
Yayın Tarihi: 13/04/2016
Torna Tezgahı Kullanma Talimatı Revizyon Tarihi: …./…./2016
Revizyon Sayısı:00
Sayfa No: 1 /1
1.Bütün kayışlar, kasnaklar, miller, dişliler v.s., uygun şekilde korunmalıdır.

2.  Operatörün istenmedik temasını önlemek için, tornanın aynası ve üzerindeki irtibatlardan fırlayan talaş, parça vb. çarpmasını önleyen bir şeffaf koruyucu bulunmalıdır.

3. Adi torna mandalları emniyetli mandallarla değiştirilmelidir.

4. Bütün eğeleme işleri sol elle yapılmalı ve eğe torna aynası ile mandallarından uzak tutulmalıdır.

5. Bütün ayar, kalibrasyon ve ölçme işleri tezgah durduktan sonra yapılmalıdır.

6. Talaşların temizlenmesi arzu edildiği takdirde tezgâh durdurulmalıdır.

7.Tornaya yol verilmeden önce, aynanın üzerinden sıkma anahtarı çıkartılmalıdır.

8. Tezgâh altında ve civarında bulunan takım, alet, edevat ortadan kaldırılarak yerli yerine konmalıdır.

9. Revolver tornalarda işlenen parçanın dönen uzantıları bir boru içinde emniyete alınmalıdır.

10. Torna aynasını veya kafasını çıkarmak ve yerine takmak için bir aletten,kaldırma için uygun kaldırma ekipmanından yararlanmalıdır.

11.İşlenecek parçanın orta delikleri temiz ve doğru açılmış olacak, torna çivileri sivri olacaktır. İşlenecek parça ayak kısmına sıkıca tespit edilmiş olacak ve böylece parçanın gevşemesi ve çıkması önlenecektir.

12. Talaş şu şekilde kaldırılmalıdır; Uzun spiral talaşlar bir kanca ile çekilip alınmalı, elle tutulmamalıdır. Kıymık şeklindeki talaş ise süpürge ile temizlenmelidir. Bu işlemler tezgâh durduktan sonra yapılmalı, hiçbir suretle elle yapılmamalıdır.

13. Tornada çalışanlar, iş sırasında eldiven, boyun bağı, sarkıntılı elbiseler, uzun kollu giyim eşyası ve benzerleri kullanmamalıdır. Kol saati, zincir, yüzük, gibi süs eşyası takılmamalıdır. Eğer sivri, keskin uçlar kullanımını gerektiren işlerle çalışılıyorsa eldiven takılmalıdır. Ancak tezgâh çalıştırılmadan eldiven çıkartılmalıdır.

14. Transmisyon kayışları elle itilmemeli, bir aktarıcı kullanılmalıdır. Hasarlı, eksik kayışlar tamamlanmalıdır.

15. Torna aynaları her zaman elle ayarlanmalı, bu iş hiçbir zaman tezgâh çalışırken yapılmamalıdır.

16. Ağır parçaları kaldırmak için yardım istenmelidir.

17. Fırlayan çapak ve yağ damlacıklarına karşı daima gözlük veya yüz siperi kullanmalıdır.
18. Tornada çalışanlar yıkanmaya ve temizliğe itina etmeli, yağlı elbise giymemelidir.

19. Tornada çalışanlar uygun şekilde şapka giymelidirler.

20. Tornada çalışırken tezgâh, boş bırakılmamalıdır.

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »