Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

BARET KULLANIM TALİMATI

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

 Döküman No:TL-13
 Yayın No : 01
 Yayın Tarihi:  08/04/2016

BARET KULLANMA  TALİMATI

 Revizyon Tarihi:  …./…./2016
 Revizyon Sayısı:00
 Sayfa No: 1 /1
 

  1. Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde uyarıya meydan vermeden baret kullanılacaktır.
  2. Bütün baretler kırıklara, çatlaklara, aşınmalara, elektriğe veya kimyasal maddelerle temasa karşı her zaman kontrol edilecektir.
  3. Baretin üstü ile baş arasında en az 32 mm. boşluk olacaktır.
  4. Kullanımda veya depolamada baretler karakteristiğine uygun olarak karşı korunacaktır.
  5. Baretler asit, kimyevi madde veya boyadan etkilenmeyecek malzemeden imal edilmiş olacaktır.
  6. Baretler 60 °C lik sıcak su içinde orta dereceli deterjanla yıkanacak ve sıcak su ile durulanacaktır.
  7. Elektrik işlerinde çalışan personelin kullanacağı baretlerde, delik olmamasına, üzerinde hiçbir metal parça bulunmamasına ve dış yüzeyinde su tutucu kanal ve benzeri bir şekilde imal ettirilmemesine veya satın alınmamasına dikkat edilecektir

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »