Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

TEKNİK RESİM

TEKNİK RESİM: Teknik Resim, teknik alanda belli bir eğitim görmüş kişiler arasında uluslararası bir anlaşma dilidir.

GEOMETRİK ÇİZİMLER

GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

KROKİ, PERSPEKTİF VE YAPIM RESMİ

ÖLÇÜLENDİRME VE YÜZEY İŞLEMLERİ

 

Translate »