TEBESSÜM, HOŞGÖRÜ VE SAYGI

                 TEBESSÜM, HOŞGÖRÜ VE SAYGI          

       

                      Gülümseyen bir simaya veya sık sık gülümseyen bir kişiye “mütebessim” veya “güleç” denir. Gülümseyen insan karşısındaki insanlara pozitif enerji verir.                

Kelime anlamı olarak Hoşgörü= müsamaha tahammül katlanma basit hataları görmezden gelme gibi manalara gelir. Arapça “semaha” kökünden gelen müsamaha affetmek ve bağışlamak anlamına gelir. Türkçe’deki karşılığı hoşgörü olan bu kelime batı dillerinde ise tolerans olarak kullanılır.

Hoşgörü farklılıklara tahammül gösterebilme sanatıdır. Farklılıkların bir çoğu ise bize doğuş dan verilmiş bir hediyedir. Kimsenin doğuştan ırkını dilini dinini milliyetini derisinin rengini v.b. seçme imkanı yoktur.

Hoşgörü kendi görüş ve düşüncemize ve çoğunluğun görüş ve düşünce biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla katlanma demektir.

Hoşgörü için sevgi ve saygı ön koşuldur. Sevginin ve saygının olduğu yerde negatif düşünceye ön yargı ya yer yoktur.

Hoşgörü ve sevgi insanları ırkına diline düşüncesine milliyetine gelenek ve göreneklerine göre ayırım yapamaz. Onun için Hoşgörünün seviyesi çok yüksektir. Bu seviyeye tam olarak ulaşmak kolay değildir.

Saygı kelimesinin anlamı; değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram… Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu.

                 Hz. Mevlana”nın çağlar ötesinden günümüze ulaşan önemli miraslarından biri de yedi öğüdüdür. Gerek ferdi gerekse toplumsal pek çok problemin reçetesi olan bu yedi altın öğüt şöyledir:

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülülükte deniz gibi ol

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

      Başarının sırrı, güler yüz, tatlı dil ve güzel siyasettir. Güzel siyaset, herkesin memnun olması demektir. Aranızda problem olduğunu düşündüğünüz insanlara iyilik edin veya hediye verin, sıkıldığınız insana güler yüz gösterin. 

 

Sonuç olarak;

  • Güler yüzlü olun
  • Hoşgörülü olun
  • Saygılı olun
  • İnsanları çok dinleyin az konuşun
  • Tartışmalarda hırçın olmayın
  • Gereksiz tartışmalara girmeyin
  • Örnek olun
  • Amacımız insanların gönlünü kazanmak