M.E.B. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ (MEB 17.09.2015) YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YAZISI (İSGB) ‘ LERİN ÇALIŞMA ESASLARI 04/06/2015

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI KURUM VE KURULAŞLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

RESMİ KURUMLARDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN İŞYERİ HEKİMİ OLARAK ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

MEB STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI  İSGB BİRİMİ KURULMASI YAZISI (17/06/2015)

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇME YÖNETMELİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu  2014/16 Sayılı Genelgesi

M.E.B. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ YAZISI (01/07/2015)

SAĞLIK BAKANLIĞININ 2014/1 AYILI GENELGESİ (İŞ YERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ OLAN DOKTORLARIN ÇALIŞMA ESASLARI)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MEB 2015/18 SAYILI GENELGE(20/05/2015)

 MEB SÜREKLİ İŞÇİLERİN İSG İŞLEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEK LİSTLER

İLÇE İSG BÜROSUNUN OLUŞTURULMASI YAZISI (05.10.2015)

MEB İSGB ARARAPOR  (PDF)     (EXCELL)

MEB MÜŞETAŞARLIK İSG YAZISI   (13/12/2015)  EKLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜCRETİ İÇİN ÖRNEK AYLIK PUANTAJ

İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENE FORMU

MEB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ (08/01/2016)

STAJYER ÖĞRENCİ VE ÇIRAK İŞ GÜVENLİĞİ İŞ VE İŞLEMLERİ (16.12.2015) (EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ)

İLKYARDIM EĞİTİMİ MERKEZİ VE İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK YARDIMCI EĞİTİM PROGRAMI

YANGIN EĞİTİMİ KURSU (15/08/2016)

YANGIN EĞİTİMİ KURSU İÇERİĞİ VE UYGULANMASI

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ İÇİN GEREKLİ MALZEME LİSTESİ

İLKYARDIM EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL SAYISI

OKUL VE KURUMLARIN RİSK DEĞERLENDİRME VERİ GİRİŞLERİ (26.10.2016)