PERSPEKTİF

PERSPEKTİF

             Perspektif, iki boyutlu bir yüzeyde cisimleri üç boyutlu gösterebilme sistemidir. Üç boyutlu cisimleri, iki boyutlu bir düzlem üzerinde göstermek için kullanılan bir araçtır.

           Perspektif resimler, cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki, üç boyutlu anlatımını bir görünüşle ifade ederler.

                  Perspektif resimlerde, cisimlerin, arkada kalan ve iç kısımlarının tam olarak anlatımı mümkün değildir. Bunun için komple, montaj ve parça yapım resimlerinde perspektif resimler fazla kullanılmaz.

Ekran Alıntısı


İZOMETRİK PERSPEKTİF

izometrik perspektif

Her iki kenarın tabanla 30 derece açı yapılarak çizilen perspektiftir. Bütün kenarlar 1:1 ölçeğinde (gerçek ölçüsünde) çizilen üç boyutlu bir resimdir.


 DİMETRİK PERSPEKTİF

dimetrik perspektif

Düşey Kenarlar ile on görünüşteki yüzey Kenarları 1/1 oranında, derinlemesine giden kenarlar 1/2 oranında alınır. (1:2 gerçek ölçüsünün yarısı kadar çizilecek anlamındadır.) Örneğin gerçek ölçüsü 10 mm ise 5 mm çizilecek. Ölçülendirme yapılırken gerçek değer yazılır.


KAVALİYER PERSPEKTİF

eGik perspektif

 


 

KABİNET PERSPEKTİF

egik

 


 

KUŞ BAKIŞI PERSPEKTİF

militer kuşbakışı

 

 


 

MERKEZİ (KONİK) PERSPEKTİF)

TEK NOKTALI KONİK PERSPEKTİF  (ONE-POİNT PERSPECTIVE)

TEK NOKTA

 

 


 

İKİ NOKTALI KONİK PERPEKTİF  (TWO-POINT PERSPECTIVE)

İKİ NOKT

 

 


ÜÇ NOKTALI KONİK PERSPEKTİF (TREE-POINT PERSPECTIVE)

üç noktadan