Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrostatik Toz Boyama İşlerinde Tabanca Boyası İle Çalışma Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

Döküman No:TL-64
Yayın No : 01
Yayın Tarihi: 13/04/2016
Elektrostatik Toz Boyama İşlerinde Tabanca Boyası İle Çalışma Talimatı Revizyon Tarihi: …./…./2016
Revizyon Sayısı:00
Sayfa No: 1 /1
 

 1. Tabanca Boyası ( Püskürtme yolu ile) boya yapılırken sigara içilmeyecektir.
 2. Çıplak alevli ocaklar kullanılmayacaktır.
 3. Boyama işlemi yapan çalışanlar gerekli koruyucu malzemeleri (toz maskesi, emniyetli ayakkabı, uygun iş elbisesi) kullanmadan boyama işlemi yapmayacaklardır.
 4. Kirli artıklar sık sık boşaltılan kapalı madeni kutularda toplanacaktır.
 5. Bez parçası vs. yabancı maddeler yerlere, atılmayacaktır.
 6. Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.
 7. Eller benzin veya boya eriticilerle yıkanmayacaktır.
 8. Püskürtme yolu ile boya yapılırken, püskürtme memesi önünde oluşabilecek statik elektrik yükünü toprağa verecek topraklama telinin her kullanımdan önce sağlam olduğu kontrol edilecektir.
 9. Boyama işlemlerinde uygun sağlık önlemleri alınacaktır. (Duş, gözlerin iyice yıkanması vb.)
 10. Boyama işlemi atölye içinde bulunan boyama kabini içinde yapıldığı için atölye ortamına karışabilecek tozlar için atölye havalandırılmalı, doğal havalandırmanın yetersiz olduğu durumlar için uygun havalandırma sistemi kurulmalıdır.
 11. Boyanacak malzemelerinyıkama ve temizleme işleri, kullanılacak temizleyici maddelerin kullanma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »