Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Gece Bekçisi Görev Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

Döküman No:TL- 81
Yayın No : 01
Yayın Tarihi: 13/04/2016
Gece Bekçisi Görev Talimatı Revizyon Tarihi: …./…./2016
Revizyon Sayısı:00
Sayfa No: 1 /1
 

 

Amaç:  Bu talimatın amacı: “Personel, Evrak, Bina, Tesis, Araç ve Gerecin Güvenliğinin Sağlanması ve Bunlara Yönelik Her Türlü Sabotaj, Yangın, Casusluk ile Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlere Karşı Alınacak Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatında yer alan taşra teşkilatlarında bir bütün olarak genel güvenliğin sağlanması amacını güden, personel arasında yürütülecek nöbet hizmetlerinde; Nöbet tutacakları görevlerinin neler olduğunu, Nöbet usullerini, belirlemek suretiyle, bu hizmetlerin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

Kapsam:  Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurumların hizmet binalarında görev yapacak olan gece bekçilerinin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Sorumluluk: Bu talimatın uygulanmasından; Tüm okul ve kurum amirleri, Güvenlik Sistemi içinde görev almış bulunan bütün personel sorumludur.

NÖBET HİZMETLERİ VE NÖBET YERLERİNE AİT GENEL ESASLAR

 1. Okul ve kurumlarda bir gece bekçisi bulundurulur.
 2. Gece bekçisi bulunmayan ve ikiden fazla hizmetlisi olan yerlerde hizmetliler (odacı, kapıcı vb.) gece nöbeti tutarlar. Bu nöbeti tutan hizmetliler ertesi gün istirahat ederler.
 3. Nöbet hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatına göre yürütülür.
 4. Giriş kapılarında müracaat memuru olarak görevlendirilen hizmetlilerden dağıtıcı görevi ile görevlendirilmiş bulunanlar, bu nöbet hizmetine dâhil edilmezler.
 5. Gece bekçisi odasında bulunan harici telefonla özel amaçla konuşma yapamaz ve yaptıramaz. Buradaki telefonlar, verilen emirler doğrultusunda, nöbetçi memurlarınca hizmet maksadı ile kullanılır.
 6. Gece bekçilerinin görevlilerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli oda. araç ve gereç sağlanır.

GÖREVE BAŞLARKEN :

 1. Göreve başlarken bütün ihtiyaçlarını giderir, yiyecek ve içeceklerini yanında getirir ve hiçbir suretle görev yerinden ayrılmayacağını önceden kesin olarak bilir.
 2. Görev başında vaktinde bulunur.
 3. Görevi teslim alırken önce olup bitenler hakkında bilgi alır.
 4. Çalışma saatleri dışında içeride kimler olduğunu bilmelidir. Tanınmayan kimseleri binadan çıkarır.
 5. Binanın her tarafını gezer, yanmakta olan elektrik, ocak ve sobaları söndürür. Su, havagazı, musluklarını iyice kapatır, açık pencere, kapıları kapatarak kilitler, anahtarları anahtarlığa tam olarak asar.
 6. Elektrik sigortası, havagazı, su ana musluğu vanalarını bulunduğu yerleri öğrenir.
 7. Yangın söndürme cihazları ile yangın hortumlarının yerini ve nasıl kullanılacağını öğrenir.
 8. Telefon rehberinden aranılan numaraları bulmayı ve telefonla nasıl konuşulacağını öğrenir.

GÖREV SÜRESİNCE:

 1. Binanın iç ve dış kısmını devamlı olarak kontrol eder. Bu kontroller yapılırken giriş kapılarını açık bırakmaz.
 2. Elinde yazılı müsaade bulunmayan hiç kimseyi içeri almaz.
 3. Su, elektrik, havagazı arızalarında derhal ilgilileri haberdar eder.
 4. Her hangi bir sebepten dolayı meydana gelen yangın başlangıcını gördüğünde zaman kaybetmeden itfaiyeye haber verir. Haberde yangının nerede ve yanmakta olan maddenin cinsini ve telefon numarası ile adresini bildirmek suretiyle açıklar.
 5. Lüzumlu telefonlar, ilgililerin adresleri nöbet mahalline asılır.
 6. Nöbet sırasında yabancı kimselerle kısa ve öz konuşur.
 7. Kontrol saatini zamanında kurar. (Mevcut ise)
 8. Nöbet süresince uyumaz.

GÖREV SONA ERERKEN:

 1. Nöbeti teslim alacak kişi gelmeden ve gelecek nöbetçiye görevi teslim etmeden önce nöbet yerinden ayrılmaz.
 2. Görevi süresince olup bitenler hakkında nöbeti teslim alacak olana bilgi verir.

SORUMLULUK:

 1. Nöbet devamınca bina ve kurumun içinde ve dışında meydana gelecek olaylardan gece bekçisi sorumludur.
 2. Görev esnasında her türlü alkollü içki kullanılmaz.
 3. Görevlerini yukarıda yazılı olan hususlara göre yapmayanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »