Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

İnce İnşaat İşleri çalışma Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

 Döküman No:TL-35
 Yayın No : 01
 Yayın Tarihi:  13/04/2016
İnce İnşaat İşleri çalışma Talimatı  Revizyon Tarihi:  …./…./2016
 Revizyon Sayısı:00
 Sayfa No: 1 /1
 

 

Tüm uygulamalarda, proje ve şartnamede belirtilen hususlara tam uygunluk esastır.

Tuğla ve Briket İşleri

 1. Uygulamada harcın kalınlığının gereğinden az yada çok olmamasına dikkat edilmelidir.
 2. Yatay ve Düşey derzler aynı kalınlıkta olmalı, düşey derzler şaşırtmalı olmalıdır.
 3. Tuğla ve briketin su emme oranı düşük olmalıdır.
 4. Duvar yüzeyi sıvanacaksa derzler yüzeyle bir, sıvanmayacaksa içerlek yada dışarı çıkıntılı olabilir.
 5. Sıcak havalarda harcın çatlamasını önlemek için duvarların yüzeyi bitimden sonra zaman zaman ıslatılır ve böylece su kaybından oluşabilecek çatlaklar önlenir.
 6. Yatay ve düşeyde duvar yüzeyinin düzgünlüğü sağlanmalıdır. Böylece sıva zayiatı azaltılır.

Sıva İşleri

 1. Sıva; su, çimento, sıva kumu ve kireç karışımı ile hazırlanır, bu karışımda kirecin tamamen sönmüş kumun ne çok ince nede çok kalın (istenilen granülometride) olmasına dikkat edilmelidir.
 2. Sıvaya başlamadan önce duvar anolara ayrılır. Anolar 20-25 cm genişliğinde elle yapılan ve düşey şeritler halindeki sıva ile belirlenirler.
 3. Sıva kalınlığı sık sık kontrol edilmelidir.

Boya İşleri

 1. Proje/şartnamede belirtilen boyalar kullanılarak ve alternatif renklerde deneme kesimleri mutlaka yapılmalı ve kontrol mühendisine gösterilerek onayı alınmalıdır.
 2. Rüzgarlı havalarda dış cephede püskürtme boya uygulamasından kaçınılmalıdır.

Kaplama İşleri

 1. Duvar, çatı, döşeme vs. gibi elemanların prefabrik yapı elemanları ile kaplanması işleri kaplama işleri kapsamındadır.
 2. Kaplamanın kaliteli ve zayiatın az olması için uygulama/detay projeleri çizilmelidir.
 3. Görünüş bütünlüğünün sağlanması için derz detaylarına dikkat edilmelidir.
 4. Farklı kaplamaların birbirleri ile birleştikleri kesitlerin detay projeleri çizilerek uygulamada oluşması yüksek ihtimal dahilindeki problemler bu aşamada çözülmelidir.

Tecrit İşleri

 1. Projedeki detaylar ile tedarikçi firmanın detayları karşılaştırılmalı, farklılıklar (var ise) belirlenerek uygulama aşamasından önce çözülmelidir.
 2. Uygulama detaylarına ve tariflerine mutlaka uyulmalıdır. Tecrit işlerinde yapılan eksik yada hatalı imalatların telafisi çok pahalı ve genellikle imkansızdır.

Doğrama İşleri

 1. Detay projeleri yapılarak uygulamada çıkabilecek problemler bu aşamada mutlaka çözülmelidir.
 2. Uygulamadan önce örnek kesit hazırlanarak kontrol mühendisinin onayı alınmalıdır.

 

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »