Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Kazası Olması Durumunda Yapılacak İşlemler Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

Döküman No:TL- 82
Yayın No : 01
Yayın Tarihi: 13/04/2016
İş Kazası Olması Durumunda Yapılacak İşlemler Talimatı Revizyon Tarihi: …./…./2016
Revizyon Sayısı:00
Sayfa No: 1 /1
 

 

Amaç:  Bu talimat; iş kazası ve ramak kala olayları tanımlamak, iş kazası ve ramak kala olaylar yaşandığında izlenecek yolları açıklamak, kaza yaşandığında hangi birimlere nasıl bildirim yapılacağını belirlemek için hazırlanmıştır.

Kapsam:  Kurumumuzun tüm birimlerinde görev yapan yönetici, öğretmen, memur, teknisyen, hizmetli, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, İŞKUR personeli ile hizmet alımı yolu ile çalıştırılan tüm personelleri kapsar.

Sorumluluk: Bu talimatın uygulanmasında başta çalışanlar olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır.

 

Uygulama:

 1. Kaza Durumunda Öncelikle KAZA GEÇİREN KİŞİ İLE İLGİLENİLİR.
 2. İş kazasına uğrayan personele derhal İlk Yardım Eğitimi almış kişilerden en yakında olan kişi tarafından İlk Yardım Kuralları Talimatı’na göre ilk müdahale yapılacaktır.
 3. Hızla Acil Durum Ekip Lideri ve ilgili Kurum Yöneticisi (işveren Vekili) konu hakkında bilgilendirilecektir.
 4. Yaralının durumuna göre yaralı en yakın sağlık birimine ulaştırılmalıdır.
 5. Personelin hastaneye kaldırılmasının gerektiği durumlarda kazaya uğrayan personelin ve olay mahallinde bulunan en az 2 personelin, sorumlu Kurum yöneticisi  tarafından şahit olarak ifadesi alınacaktır.
 6. İŞ KAZASI YAŞANDIĞI GÜN MUTLAKA PERSONEL SORUMLUSU YÖNETİCİYE BİLDİRİLMELİDİR!
 7. İş kazası yaşandığında “İş Kazası Tespit Tutanağı Formu” doldurularak ilgili raporlarla beraber Kurum yöneticisine iletilecektir. Aynı zamanda iş kazası İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına bildirilecektir.
 8. Küçük iş kazası ve ramak kala olayları yaşandığında çalışan temsilcisi tarafından “Küçük İş Kazası ve Ramak Kalma Formu” doldurularak Kurum yöneticisine  “Küçük İş Kazası ve Ramak Kalma Formu”  Kurum  yöneticisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına her ay sonu iletilmelidir.

 

Aşağıda hangi durumda hangi formun doldurulacağı belirtilmiştir.

 

 

İş Kazası Tespit Tutanağı Formu:

 • Genel bir kural olarak vizite kağıdı ile hastaneye gönderilmesi gereken ve aşağıda belirtilen kaza durumlarında bu form doldurularak Kurum Yöneticisine gönderilecektir.
 • İş Kazası Tespit Tutanağı Formunun kazanın yaşandığı gün doldurulması işveren vekili sorumluluğundadır (İş kazası tutanağında eğer personel ifade veremeyecek durumda ise ilgili bölüme not edilip, daha sonra doldurulur.). Gerçekleşen iş kazası hakkında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi mutlaka bilgilendirilecektir.
 • İş kazasının sonucu Kurum Yöneticisi tarafından gerekli yasal prosedürler uygulanacaktır.
 • Personel ilk müdahale sonrası rapor alırsa raporunun bir örneği Kurum Yöneticisine gönderilecek ve dosyalanacaktır.
 • Kurum Yöneticisi üç iş günü içinde ilgili yasal mercilere bildirim yapacak ve kayıtlarını muhafaza edecektir.

“İş Kazası Tespit Tutanağı Formu” ve Vizite Kağıdı doldurulması gereken Durumlar :

 • Dikiş gerektiren ve damara yakın bölgelerde meydana gelen kanamalı derin yara,

kesik ve yaralanmalar

 • Morarma, şişlik ve ağrının eşlik ettiği yüz bölgesindeki önemli sıyrıklar
 • Ezilerek meydana gelen kanamalı yaralanmalar
 • Geniş yüzeyli ve su toplamış kabarcıkların olduğu yanıklar (Özellikle el, eklem ve yüz bölgesindeki yanıklar önemlidir)
 • Yara, yanık ve kesiklerde tetanoz tehlikesinin var olduğu durumlar (aşının korumasından şüphe edilen durumlar)
 • Eklem hareketini engelleyen; şekil bozuklukları görülen veya bilinç kaybı yaşanan çarpma ve düşmeler
 • Elektrik çarpmaları
 • Trafik kazaları
 • Zehirlenmeler
 • Diğer acil tedavi gerektiren, personelin kendi ihtiyaç duyması halinde ve Kurum yöneticisi, acil durum ekip üyelerinin gerekli gördüğü tüm durumlar (10 dk. fazla süren bayılmalar, tansiyon, kan şekeri rahatsızlığı, bel tutulması, göğüs ağrısı vb.)

 

 

 

Küçük Kaza ve Ramak Kalma Formu’na işlenebilecek Kaza Durumları :

 • İşyerinde meydana gelen ve kazayla sonuçlanmayan zarar verme potansiyeli olan olaylar,
 • Şişme, morarma, ağrı ve kanama olmayan yüzeysel kızarık ve hafif deri kayıpları,
 • Dikiş gerektirmeyen kanamanın tampon ve bası ile hızla durduğu yüzeysel küçük kesi ve yaralanmalar,
 • Sadece ufak kızarıklık oluşan ve su toplamasının olmadığı yanıklar,

 

ÖLÜMLÜ VEYA UZUV KAYIPLI İŞ KAZASI OLMASI DURUMUNDA KURUM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ’NE BİLDİRİLECEKTİR. İLGİLİ YERLERE BİLDİRİM VE RAPORLAMALAR İSG İZLEME VE ÖLÇME TALİMATI’NA GÖRE YAPILACAKTIR.

 

 

 

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »