Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Jeneratör Kullanım Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

Döküman No:TL- 83
Yayın No : 01
Yayın Tarihi: 13/04/2016
Jeneratör Kullanım Talimatı Revizyon Tarihi: …./…./2016
Revizyon Sayısı:00
Sayfa No: 1 /1
 

 

Amaç:  Bu talimatın amacı, jeneratör kullanım ve bakımını en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kuralları tanımlamaktır.

Kapsam:  Kurumumuzda görev yapan teknisyen, hizmetli, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, İŞKUR personeli ile hizmet alımı yolu ile çalıştırılan tüm personelleri kapsar.

 

Sorumluluk: Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır.

 

Uygulama:

 1. Jeneratörü çalıştırmadan önce, gözle her tarafı iyice kontrol edilecek ucu boşta kablo, hortum kırık fiş, piriz varsa derhal elektrikçiye veya ilgililere haber verilerek tehlike olmadığından, elektrik panosu ve jeneratörde bir aksaklık olmadığından emin olunur.
 2. Jeneratör ve motor kayışları kontrol edilerek, arızalı olanlar değiştirilir ve gevşeyenler gerdirilir.
 3. Motor yağı ve yakıtı kontrol edilerek, noksansa tamamlanır.
 4. Periyodik ve günlük bakımı karttan takip edilerek, yağ ve filtre değiştirme zamanı gelmişse ilgililere haber verilir ve bakımı yapılır. (Her 50 çalışma saatinde motor yağı filtre değiştirilir.) Tozlu yerde çalıştırılıyorsa her 200 saatte silindir etrafı petekleri temizlenerek ve hava fanı kontrol edilir. Her 50 saatte hava filtresi temizlenir.
 5. Günlük, periyodik bakımları, ilave edilen, yağ, yakıt ve değişen parçaları ve günlük çalışma saatleri verilen kontrol kartına kaydedilir. Her ayın sonunda bu kart ilgili amire imzalatılarak verilir ve yenisi alınır.
 6. Yukarıdaki hususlar yerine getirildikten sonra, Jeneratör panosundaki şalter kapalı (0) konuma getirilmiş olduğuna bakılarak ve motor çalışma prensibine uygun olarak çalıştırırken çalıştırma kolunun çarpmaması için dikkat edilir.
 7. Jeneratöre ait topraklama hattının uygun yere çakılı ve bağlı olduğu görüldükten sonra elektrikçi tarafından size verilen açıklamalara uygun olarak panodaki şalter açılır. (I konumuna getirilir) ve Voltmetre, Ampermetre ve Frekans metredeki değerleri uygun değeri buluncaya kadar motor gazı ayarlanır.(400 V, 50 Hz olacak şekilde motor gazı ayarlanır)
 8. Jeneratör üzerindeki ikaz devresi daha önce ayarlandığında onunla herhangi bir şekilde oynanmaz.
 9. Elektrik panosunda, jeneratörde ve motorda olabilecek en ufak bir arızaya müdahale edilmeyerek ilgililere haber verilir. Elektrik işleri elektrikçiye, tamir işleri tamirciye yaptırılarak, yaptırılıncaya kadar jeneratör durdurulur.
 10. Jeneratörü çalıştıran kişi daima lastik eldiven, çizme veya lastik ayakkabı giyer.
 11. Panoya uygun olmayan fişler takılmaz.
 12. Jeneratör çalışırken daima motor tarafındaki iki kapı karşılıklı açık tutulur. Kapıyı açık tutan mandallar takılır, böylece motorun soğuması, çalışma anında olacak arızaların kolay hissedilmesi sağlanır.
 13. Jeneratör topraklaması uygun ıslak bir zemine yerleştirilmeden jeneratör panosundan enerji alınmaz, ayrıca jeneratörden enerji alan teçhizatında topraklamalı olmasına dikkat edilir.
 14. Çalışma esnasında Jeneratörün yanına ilgiliden başkası yanaşmaz.
 15. Çalışma anında görülen aksaklıklar not edilir ve ilgililere haber verilerek yaptırılır.
 16. İş sonu önce panoya bağlı teçhizat ayrılır, panodaki şalter açık (0) konuma getirilir ve jeneratör motoru stop edilir.
 17. İş sonu jeneratör kapıları kapanarak ve kilitlenerek başka birisinin yanlış müdahalesi önlenir.
 18. Jeneratör sorumlusu, Elektrik panosu, jeneratör ve motor hakkında gerekli ve lüzumlu bilgileri elektrikçi ve tamirciden öğrenmeden, bu vasıtayı hiçbir şekilde çalıştırmaz.
 19. Jeneratör sorumlusu tarafından “Jeneratör Kontrol Formu” ile haftalık olarak kontroller yapılır.

 

 

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »