Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Katı-Sıvı Atık Kontrol Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

Döküman No:TL- 84
Yayın No : 01
Yayın Tarihi: 13/04/2016
Katı-Sıvı Atık Kontrol Talimatı Revizyon Tarihi: …./…./2016
Revizyon Sayısı:00
Sayfa No: 1 /1
Amaç:  Bu talimat; şantiye çalışmalarından kaynaklanan atıkların çalışanlara, ziyaretçilere ve çevre sağlığına zarar vermeden ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve nihai bertaraf esaslarını açıklar.

Kapsam:  Kurumumuzun tüm birimlerinde görev yapan yönetici, öğretmen, öğrenci, memur, teknisyen, hizmetli, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, İŞKUR personeli ile hizmet alımı yolu ile çalıştırılan tüm personelleri kapsar.

Sorumluluk: Bu talimatın uygulanmasında başta çalışanlar olmak üzere, okul yöneticileri sorumlu tutulacaktır.

 

Uygulama:

 1. Okulun tüm birimlerinde oluşacak bütün atıklar ve enkazlar atık maddeler başlığı altında irdelenmektedir.
 2. Depolama ve yok etme vs. ilgili Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleşir. Pil, akümülatör ve benzeri atıklar “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca sızdırmaz depolarda toplanır ve bertaraf edilir.
 3. Okul Müdürünün belirlediği kişi tarafından, üretilen atıkların tipleri ve miktarları, depolanması ve bertaraf ile ilgili kayıtlar tutar. Bu kayıtlar envanter şeklinde olur ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde yetkililere sunulur.
 4. Konu ile ilgili yönetmeliklere uygun olmayan şekilde atık maddelerin yakılmasına izin verilmez.
 5. Tüm çalışma sahaları, depolama sahaları ve kamp sahaları atık madde, süprüntü ve gereksiz malzeme birikiminden uzak tutulur. Atık maddeler ile ilgili planlamalar yönetmelik gerekliliklerine uygun olarak düzenlenir.
 6. Oluşacak evsel nitelikli katı ( ihtiyaç fazlası yiyecek, yiyecek paketleri, kabukları, vb) ve yağ atıklar, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak sızdırmasız kaplarda biriktirilip, ilgili Belediye’nin göstereceği yerlere boşaltılır.
 7. Katı atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf konusunda “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine uyulur. Atık yağlar lisanslı toplayıcı kuruluşlara devredilir. Ambalaj atıkları ise “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak bertaraf edilir.
 8. Okul bahçesi en az günde bir kez temizlenir ve düzenli ve organize bir şekilde tutulur.
 9. Tuvaletler her gün sabah üzeri 2 öğleden sonra 2 defa ( toplam 4 defa ) temizlenip, üç günde bir dezenfekte edilir.
 10. (Varsa) fosseptikler hafta sonlarında boşaltılır.
 11. Sınıflar, kantin, yemekhane, yatakhane, idari odalar, koridorlar ve okul bahçesi ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeterli sayıda çöp kovası (kapaklı) temin edilir. Bu çöp kovalarına çöp poşeti konur ve günlük olarak temizlenir.
 12. Okul revirlerinden kaynaklanan tıbbi atıklar ise “YS-T14 Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatı”na uygun olarak toplanır ve bertaraf edilir. Diğer atıklara kesinlikle karıştırılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »