Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Toprak İşleri Çalışma Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

Döküman No:TL-67
Yayın No : 01
Yayın Tarihi: 13/04/2016
Toprak İşleri Çalışma Talimatı Revizyon Tarihi: …./…./2016
Revizyon Sayısı:00
Sayfa No: 1 /1
 

  1. Yapılacak işin özellikleri ve iş programı esas alınarak kullanılacak makinelerin cinsleri ve sayıları belirlenir.
  2. Kazı ve yükleme işinin aynı makine ile yapılması her zaman için tercih edilmelidir.
  3. Toprak işleri yapılırken kullanılan makine sayısının yeterli olup olmadığı gözlemlenmelidir. Kullanılan makine sayısının eksik yada fazla olması durumunda şantiye şefi tarafından düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır.
  4. Kazıya başlanılmadan önce kazı yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka ayrıca kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir.
  5. Dolgular öncelikle (varsa, uygunsa ve dolguya nakledilmesi ekonomik olarak uygunsa) kazıdan çıkan toprak ile yapılır. Dolgunun kazıdan çıkan toprak ile yapılamadığı durumlarda dolgu malzemesi dışarıdan satın alma yolu ile temin edilebilir.
  6. Dolguya başlanılmadan önce dolgu yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir. Böylece elde edilen taban kabartılarak sulanmalı ve sıkıştırılmalıdır. Bütün bu aşamalardan sonra taban dolguya hazır hale getirilmiş olur.
  7. Kazı/Dolgu işlerinden önce yapılacak olan nebati (bitkisel) toprak kazılarının kalınlıkları projelerde belirtilen kalınlıklardan az olmamalıdır.
  8. Serim işi şartnamesinde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde yapılır.
  9. Sıkıştırma işi için idarelerce istenirse önce bir deneme kesiminde silindirin kaç geçişi ile istenilen sıkıştırma değerine ulaşılabileceği tespit edilir ve sıkıştırma bu tecrübeden elde edilen verilere uyularak yapılır.
  10. Dolguya gelen malzemenin özellikleri değiştikçe yukarda belirtilen deneme tekrarlanır.

 

 

 

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »