FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARK VE ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU

 

 

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ARASINDAKİ FARK VE ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU

FAZLA ÇALIŞMA

        Fazla çalışma, kanunda yazılan koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. (çalışma hayatında fazla mesai olarak adlandırılan çalışmalardır. İş Kanunu 41. Madde). Yıllık azami yapılabilecek fazla çalışma süresi 270 saati geçemez.

FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

      Kanunda belirtilen haftalık 45 saatlik çalışma süresinin altında sözleşme yapıldığı durumlarda. Örneğin haftalık 35 saat çalışma sözleşmede belirtilmiş ise (45-35=10) saate kadar olan  süre fazla
sürelerle çalışma olarak değerlendirilir. Karşılığı ise normal ücretin % 25 fazlası ödenir. Haftalık 45 saat sonrası çalışmalar için %50 fazlası ödenir.

ÖRNEK HESAPLAMA

NORMAL ÜCRET

FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

100 TL

% 25 FAZLA ÖDENİR.

125 TL

% 50 FAZLA ÖDENİR

150 TL