Teknik Resim ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Montaj İşleri Güvenlik Talimatı

 

FİRMA/KURUM LOGO

FİRMA/KURUM ADI

 Döküman No:TL-51
 Yayın No : 01
 Yayın Tarihi:  08/04/2016

Montaj İşleri Güvenlik Talimatı

 Revizyon Tarihi:  …./…./2016
 Revizyon Sayısı:00
 Sayfa No: 1 /1
 

PROSEDÜR AKIŞI:

 1. Montaj işlerinde çalıştırılacak işçilerin “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara ait Sağlık Raporu”nda belirtilen özelliklere uygunluğu doktor tarafından muayene edilip “Çalışabilir” hali belirtildikten sonra işbaşı yapabileceklerdir.
 2. Rahatsızlık ve halsizlik hisseden montaj işçileri vazifeye başlamadan önce, viziteye çıkmalı veya montaj çalışmasının yüksek yerlerine çıkmamalıdır.
 3. Montaj işçileri devamlı olarak bir posta başı nezaretinde çalışacak ve bu kişinin kumandasına göre hareket edeceklerdir.
 4. Montaj işçileri;
  • Çelik burunlu ayakkabı,
  • Tenis ayakkabısı, tercihen tabanı ızgaralı lastik ayakkabı(Özellikle yüksek yerlerde çalışırken giyilmek üzere)
  • Baret
  • Emniyet (güvenlik) kemeri veya emniyet kemeri yerine kullanılabilecek malzeme kemeri,
  • Gözlük
  • Yüz siperi
  • Eldiven

 

 • Buna benzer kişisel koruyucu malzemeleri muhakkak surette kullanacaklardır. Montaj işçileri, kişisel koruyucu olarak kati surette etekli veya sarkıntılı elbise giymeyeceklerdir.
 • Bu tip işlerde özel olarak yapılan iş elbiseleri veya tulum giyilmelidir. Pantolon paçaları geniş ve yırtık olmamalı, gerektiğinde pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır. Ceket düğmeleri devamlı olarak takılı olmalıdır. Ceketin kolu uzun olmamalıdır. Kol saati ve yüzük takılmamalıdır.
 1. Montaj işçileri, kendilerine verilen kişisel koruyucu yanına aldıktan sonra ve gerekli aletleri de malzeme kemerine koyduktan sonra çalışma yerine çıkacaklardır. Bu suretle yukarıdan aşağıya malzeme atılmayacağı gibi, aşağıdan yukarıya da malzeme atılmayacaktır.
 2. Montaj iskeleleri veya putroller üzerine herhangi bir alet veya malzeme bırakılmamalıdır.
 3. Montaj elemanları veya malzemeleri vinç veya makara sistemi ile kaldırılacak veya indirilecektir. Hiç bir şekilde el ile kaldırma veya indirme işlemine teşebbüs edilmeyecektir. Kaldırılan veya indirilen eleman veya malzeme üzerine işçi binmeyecektir.
 4. Kaldırılan veya indirilen eleman veya malzemenin alt tarafında veya tehlike sahasının içinde işçi bulundurulmayacaktır.
 5. Kaldırılan veya indirilen eleman veya malzemenin sahasında tehlike yaratacak enerji nakil hattı, su hattı, vs. gibi hususlar olmayacaktır.
 6. Montaj, plan sırasına göre yapılacak ve tespit edilmemiş parça veya eleman bırakılmayacaktır.
 7. Montaj sahasında kaymaya neden olacak plastik sıva, çamur, taze alçı, taze boya, gres, yenilen meyve kabukları ve buna benzer malzemeler bırakılmamalı ve atılmamalıdır.
 8. Üst tarafta monte işi devam ederken muhtemel eleman, malzeme ve alet düşmelerine karşı, alt tarafta kati surette çalışılmayacaktır.
 9. İskeleti teşkil eden putroller, köşebentler veya demir çubuklar üzerinde yürümek yasak ve tehlikelidir.
 10. Merdiven konulmasına, sehpa veya sahanlık yapılmasına imkân olmayan hallerde, putrel üzerinde bir taraftan diğer tarafa geçmek zorunlu ise, putrol demiri bacaklar arasına alınacak ve oturulduktan sonra iki elin yardımı ile emeklemek suretiyle hareket edilecektir.
 11. Montaj işinde seyyar platformlar kullanıldığı takdirde, platformun bulunduğu yerde iş bitince, platformun üzerinde bulunan kişiler aşağıya inecek, platform istenilen yere çekilecek ve platform üzerinde çalışacak kimseler yukarıya çıkarak çalışmaya koyulacaklardır. Platform üzerinde işçi bulunurken, platform kati surette hareket ettirilmeyecektir.
 12. Seyyar platformlar dengesi bozulmayacak şekilde yapılacaktır. Platforma inip çıkma işlemi, platformun bir kenarına yapılacak merdivenle temin edilmelidir. Platform etrafı sağlam şekilde yapılmış korkulukla çevrelenmelidir.
 13. Montaj yapılırken, putrel iki bacak arasına alınmak suretiyle oturulacak ve ayaklar birbirine kenetlenecektir.
 14. Düşme veya kayma tehlikesi olan yerlerde emniyet kemeri sağlam bir yere bağlandıktan sonra çalışılacaktır. Emniyet kemerine ait kendir halat kısa geldiği takdirde ilave kendir halat kullanılacaktır.
 15. Montaj sırasında, cıvata veya somun sıkılması sırasında, düşme veya kayma tehlikesi mevcutsa, emniyet kemeri sağlam bir yere bağlanacak, cıvata tek el ile sıkılacak ve diğer el ile tutulacaktır.
 16. Montaj sırasında kullanılacak aletler devamlı olarak iyi bir halde bulundurulacaktır. Yerinden oynamış çekiç sapları, yalama olmuş anahtar ve benzeri ucu kırılmış tornavidalar kullanılmayacaktır.
 17. Montaj elemanlarının veya malzemelerinin vinç ile montaj yerine getirilmesi sırasında, daha önce yükün ucuna bağlanmış ve bir ucu aşağıya bırakılmış halat aşağıda usta bir işçi tarafından çekilmek veya bırakılmak suretiyle yükün çarpma veya takılmasına meydan verilmeyecektir.
 18. Montajda kullanılan, elektrikli aletlerin kabloları kusursuz olmalıdır. Eksiz kablo kullanılması esastır. Kablolar zedelenmemiş ve hasara uğramamış olmalıdır.
 19. Montajda kullanılan, elektrik ile çalışan aletler kullanılmaya başlamadan önce kontrol edilmelidir. Arızalı olanlar, arızası giderildikten sonra kullanılmalıdır.
 20. Görevli olmayan kimseler montaj sahasına kati surette girmemelidir.
 21. Sigara içilmesi yasaklanan montaj sahasında kati surette içilmemelidir.
 22. Montaj sahasında bulunan ikaz (uyarı) levhalarına kati surette uyulmalıdır.

Rüzgârlı ve yağmurlu havalarda, özellikle yüksek yerlerde montaj yapılmamalıdır.

 

 

 

 

 

PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Translate »