MESLEK LİSELERİNİN İMAJ VE DİĞER SORUNLARI

                  Yapılan çalışmalar meslek lisesine giden öğrenci sayısının artırılması yönünde. Fakat gözardı edilen bir durum var. Halkın gözünde meslek liselerinin olumsuz bir imajı var. Velileri dinlediğimizde çocukları için güvenli bir eğitim ortamının olmadığı yönünde etkilenmişler. Diğer bu grup ise Meslek lisesinden mezun olduğunda ne gibi imkanlar elde edeceğinin farkında değil. Başka bir grup maddi durumu en kötü olanlar; bunlar akşamları eğitim açık Meslek lisesinden habersiz. Meslek Lisesi öğrenci sayılarının artması niteliklerinin artması doğru orantılı olmayabilir. Niteliklerinin artması için piyasa ile okulların iç içe olması gerekir. Maalesef Meslek Liselerinden piyasanın istediği nitelikte eleman yetişmiyor. Yetişmesi de mümkün değil maalesef eğitimcilerimiz de piyasadan kopuk.

               Meslek  Liselerine  çözüm  üretmek  isteyenlerde  üst  perdeden  olaya  yaklaşmaktadırlar.  Dolayısıyla teşhis de yanlış olmaktadır.

                    Meslek Liseleri kendilerini anlatırken yeteri kadar reklam yapamamakta ve iyi ifade edilememektedir. Okulların fiziki yapılarının içinde sosyal alanlar azdır. Bunlar geliştirilerek cezbedici hale getirilebilir. 8. sınıf öğrencilerine  yönlendirme yapılırken velilerde unutulmamalıdır. Bir kısım öğrenci örgün eğitim kalıbına uymuyor. O tip öğrencilere ise akşamları eğitim veren Açık meslek Liselerine yönlendirilebilir. Bir çok fabrika eleman bulmakta zorlanıyor. Fabrikalardan istihdam garantili burslar alınabilir. Meslek liselerine gelen öğrencilere ücretsiz öğlen yemeği, belediyelerden ücretsiz ulaşım imkanı ve aylık bir miktar harçlık verilebilir.

                    Velilerin gözündeki bu imajın yıkılması  ve diğer sorunlarında çözülmesi halinde meslek liselerine giden öğrenci sayısı artabilir.Meslek lisesinden mezun olan öğrenci piyasada iş bulabilir ve üniversite sınavlarında başarılı olabilirse lisans eğitimine, başarılı olamaz ise yüksek okula geçerek yüksek öğrenimini tamamlayabilir.

                  Unutulmamalıdır. Normal bir liseyi bitiren kişi Üniversiteyi kazanamadı ise artık bir meslek öğrenmeleri zor olacaktır.